Schilderijen
Matthijs Stam Trudie Aanen Jenny van Gimst JD Patrick van der Linde Yvonne Lub
Iša Ondráček Ingwar Perton Rem Staeldam Jos Stam John Stikvoort Rob de Vries
Dirkje Wigarda
Beelden
Cécile ter Borgh Rudy Henriquez Niqui Kommerkamp Yvonne Lub Anne Porcelijn Monica Sandell
Mirjam Smeekes
Objecten
Coen Keer