Schilderijen

Matthijs Stam

Trudie Aanen

Jenny van Gimst

JD

Patrick van der Linde

Yvonne Lub

Iša Ondráček

Ingwar Perton

Rem Staeldam

Jos Stam

John Stikvoort

Rob de Vries

Dirkje Wigarda


Beelden

Cécile ter Borgh

Rudy Henriquez

Niqui Kommerkamp

Yvonne Lub

Anne Porcelijn

Monica Sandell

Mirjam Smeekes


Objecten

Coen Keer

Over Dirkje Wigarda


Het is niet verwonderlijk dat dieren en natuur als een rode draad door haar werk lopen, Dirkje is van jongs af aan opgegroeid in de natuur en heeft daarom een voorliefde voor deze onderwerpen. Om nog meer inspiratie op te doen heeft zij reizen gemaakt in verschillende landen waardoor het spel van licht en kleur, transparant en pasteus haar nog meer hebben gefascineerd.
Dirkje hecht veel waarde aan de verbondenheid tussen mens en dier, wat zij vaak tot uitdrukking brengt in haar werk. Door deze beeldtaal drukken zij een diepere betekenis uit.
Dirkje probeert mensen bewust te maken van de kwetsbaarheid van ons werelderfgoed.
De kunstenares heeft zich verdiept in de techniek van de oude meesters uit de tijd van de Renaissance. Dit past zij dikwijls toe in haar creaties. Haar stijl kun je onderverdelen in symbolische- en magisch realistische kunst. Maar ook het realisme is terug te vinden in sommige werken. Naast haar eigen werk maakt zij ook portretten en dierportretten in opdracht en geeft schilderles in haar atelier
.

Bezoek de site van Dirkje Wigarda