Schilderijen
Matthijs Stam Trudie Aanen Luurd van der Dussen Jenny van Gimst Patrick van der Linde Yvonne Lub
Iša Ondráček Ingwar Perton Jos Stam John Stikvoort Rob de Vries Dirkje Wigarda
Beelden
Cécile ter Borgh Rudy Henriquez Niqui Kommerkamp Yvonne Lub Anne Porcelijn Monica Sandell
Mirjam Smeekes
Objecten
Coen Keer